Rugby Vlaanderen (RV), de Belgische Franstalige Rugby Liga (LBFR), en de Belgische Rugby Bond (FBRB) lanceren het ONE BELGIUM RUGBY project.

Brussel, 10 juni 2022 - De bestuursorganen van de 3 entiteiten die samen het rugby in België vormen, hebben een intentieverklaring ondertekend met als doel intenser samen te werken met respect voor de sportdecreten binnen elke gemeenschap en de rechten van de clubs en hun respectievelijke leden. .

Olivier Wellens, voorzitter van het bestuursorgaan van Rugby Vlaanderen, voegt hieraan toe: "Onze wens is om samen het Belgische rugby te ontwikkelen. "Uiteraard met behoud van onze specifieke kenmerken” en “om te voldoen aan de eisen van de sportautoriteiten van de Gemeenschappen van ons land", voegt Muriel Cottave-Claudet, voorzitter van het bestuursorgaan van de LBFR, eraan toe.

"Het Belsevens project is een project dat door de 3 entiteiten wordt beheerd, het is een voorbeeld van wat we kunnen/moeten bereiken voor het hele rugby in België, zowel met onze nationale ploegen maar vooral voor alle clubs en hun leden", voegt Salvatore Zandonà, voorzitter van de FBRB, eraan toe.

Een gedetailleerde studie over; de werking van de 3 entiteiten (financieel, structureel, personeel, strategisch); een vergelijking met andere federaties en met een blik naar de toekomst, zal in het eerste kwartaal van 2023 een ONE BELGIUM RUGBY plan worden voorgesteld aan alle leden van de 3 entiteiten.

 

La Ligue Belge Francophone de Rugby (LBFR), Rugby Vlaanderen (RV) et la Fédération Belge de Rugby (FBRB) lancent le chantier ONE BELGIUM RUGBY.

Bruxelles le 10 juin 2022 – Les conseils d’administration des 3 entités qui forment le rugby en Belgique ont signé une lettre d’intention qui a pour objectif d'intensifier la coopération tout en respectant les décrets sportifs au sein de chaque communauté et les droits des clubs et de leurs membres respectifs.

Olivier Wellens, président du CA de Rugby Vlaanderen ajoute : « Notre volonté est de développer ensemble le rugby belge ». «  Tout en gardant évidemment nos spécificités devant répondre aux exigences des autorités sportives des Communautés de notre pays », ajoute Muriel Cottave-Claudet, présidente du CA de la LBFR.

« Le projet Belsevens est un projet géré par les 3 entités, il est l’exemple de ce que nous pouvons/ devons réaliser pour l’ensemble du rugby en Belgique, tant avec nos équipes nationales mais surtout pour tous les clubs et leurs membres », ajoute Salvatore Zandonà, président de la FBRB.

Une étude détaillée concernant le fonctionnement des 3 entités (financier, structurel, personnel, stratégique), une comparaison avec d'autres fédérations et dans une perspective d'avenir, ainsi qu’un un plan ONE BELGIUM RUGBY sera présenté à tous les membres des 3 entités au premier trimestre 2023.

 

 

 

Pers contact - Contact Presse

Nathalie Van Laeken – Communication Belgium Rugby

secretaryfbrb@rugby.be - 0477684405