Belgium Rugby, après avis de la commission médicale et en concertation avec Rugby Vlaanderen et la Ligue Belge Francophone de Rugby ont pris la décisin de terminer la saison 2019-2020.
Belgium Rugby heeft op advies van de medische commissie en in samenspraak met Rugby Vlaanderen en la Ligue Belge Francophone de Rugby de beslissing genomen om het seizoen 2019-2020 te beeindigen.

COVID-19: décision compétitions doméstiques  2019 -2020

 Vu la crise du Corona virus, les 3 entités ( Ligue Francophone, Rugby Vlaanderen et Belgium Rugby) ont pris en concertation et en accord avec l’avis de la commission médicale, la décision suivante :

Tous les matchs/tournois/finales des compétitions domestiques de la saison en cours sont annulés à l’exception des finales Cup/Plate qui auront lieu le 29/8/2020. 

COVID-19: beslissing binnenlandse competities  2019 -2020

Gezien de huidige Corona crisis hebben de 3 entiteiten(Rugby Vlaanderen/Belgium Rugby/Ligue Belge Francophone de Rugby) in overleg en op advies van de medische commissie de volgende beslissingen genomen: 

Al de nog te spelen wedstrijden/tornooien/finaledagen van de binnenlands competitie(nationaal en regionaal) van het huidig seizoen 2019-2020 worden geannuleerd met uitzondering van de Finals Cup/Plate die gespeeld zullen worden op 29/8/2020.