Our International: Thomas Dienst


Naam/Nom: Dienst   

Voornaam/Prénom: Thomas

Leeftijd/Age : 33

Club: Léognan (France)

Etudes / studies : Geneeskunde-Médecine

Position/Positie : Hooker

Comment vas-tu actuellement ?
Pour répondre franchement à ta question, j'ai besoin de vacances. Ça fait 6 mois que j'enchaîne sans période de vacances et uniquement quelques jours de congé de paternité. Les parents savent à quel point ces congés de paternité ne sont pas vraiment des congés et encore plus quand il y en a déjà un ou plusieurs dans la fratrie.

Sinon, je suis depuis peu père pour la deuxième fois. Notre petite Lucie (3 mois) est en pleine forme et Augustin (le premier, 2 ans 1/2) apprend à s'adapter à la venue de sa sœur. Leur maman fait un travail formidable avec eux deux. Oui, je dis bien les deux parce que la crèche ne prend plus Augustin vu le contexte de crise sanitaire et vu que Sophie est en congé maternité.

Enfin, le rugby me manque mais ça, je ne dois pas être le seul.

Comment fais-tu pour garder la forme en cette période de crise sanitaire ?
On s'organise. Je suis en contact avec le préparateur physique du club qui est en contact avec la cellule préparation physique des Diables Noirs.

Avec le confinement en France, c'étaient des séances de musculation ‘home-made’ dans le salon avec élastiques et poids du corps. Et des séances de course à pied dans un rayon d'un km autour de notre domicile. Je préférerais faire mes séances en groupe (plus motivant) mais on ne peut pas. Et pratiquement, c'est faire des séances le soir tard quand les enfants sont au lit et que les tâches familiales quotidiennes sont terminées...

On a pu reprendre le rugby sans contact (course à pied et passes autorisées en groupe de 10 maximum). Ça a vraiment fait du bien.

Et le dernier élément me permettant de continuer à garder la forme, c'est ma femme. Elle est toujours derrière moi pour me motiver. Sans son soutien, j'aurais peut-être déjà dû arrêter le rugby...

Hoe gaat het momenteel met je?
Eerlijk gezegd: ik ben dringend aan vakantie toe. Ik ben nu al 6 maanden druk in de weer zonder vakantie, tenzij je die paar dagen ouderschapsverlof vakantie zou noemen. Ouders weten wel beter: ouderschapsverlof is geen echte vakantie, en zeker niet als je al een of meer kids hebt.

En jawel hoor: ik ben sinds kort voor de tweede keer vader. Ons kleintje, Lucie (3 maanden) verkeert in topvorm, en Augustin (2,5 jaar) leert zich aan te passen aan de komst van zijn zusje. Hun moeder levert fantastisch werk met die twee. Inderdaad: twee, want Augustin mag niet meer naar het kinderdagverblijf wegens de coronacrisis en omdat Sophie moederschapsverlof heeft.

En tot slot mis ik het rugby, maar dat geldt dan weer voor zowat iedereen, hè.

Wat doe je om in conditie te blijven in deze gezondheidscrisis?
Ach, aanpassen en plantrekken, hè. Ik blijf in contact met de fysical trainer van de club, en die staat dan weer in contact met de fysical-trainingscel van de Zwarte Duivels.

In Frankrijk was de lockdown zo streng dat ik 'home made' spierversterkingssessies deed in onze living: met rekkers en eigen lichaamsgewicht. En dan loopsessies in een straal van één kilometer rond onze woning. Ik zou liever in groepjes werken (dat motiveert beter) maar dat mag niet. En in de praktijk gaat het om laatavondsessies, zodra de kids in bed liggen en de dagelijkse huishoudelijke karweitjes afgerond zijn ...

We mochten de rugbytrainingen hervatten, maar dan contactloos: looptrainingen en passing, toegestaan in groepjes van maximum 10. Dat deed echt deugd!

En het laatste element dat mij helpt om in vorm te blijven, dat is mijn echtgenote. Zij is er altijd om mij te motiveren. Zonder haar steun had ik misschien al een punt moeten zetten achter het rugby ...

Qu’est-ce que cela représente pour toi de porter les couleurs de la Belgique ?
C'est une question très compliquée et très simple à la fois. On pourrait écrire un livre et le résumer en une phrase...

Porter les couleurs de la Belgique, c'est représenter son pays. Être joueur de l'équipe nationale, c'est être le porte-drapeau de notre nation. Je le vis comme un honneur à chaque minute. Je suis très fier de dire que je suis un Diable Noir. Le rugby en plus est porteur de valeurs qui sont très chères à notre Belgique : l'intégrité, la solidarité, la passion, la discipline et le respect. Ce sont des valeurs qui sont le fondement de notre équipe et qui doivent perdurer ad vitam. Et je prends très à cœur de pouvoir être un élément qui permette d'entretenir et de maintenir ces valeurs au centre de notre famille.

Cela me permet de rebondir sur le fait que notre équipe nationale a toujours été une famille. Je parle de ce que j'ai vécu et de ce que je vis encore et je souhaite à tout sportif faisant partie d'une sélection nationale de le vivre de la même manière. La seule manière de décrire les liens qui se sont créés entre nous au fil des années, c'est de parler d'une fraternité. Chaque joueur est un frère pour l'autre sur comme en-dehors du terrain. Et donc, porter le maillot de la Belgique, c'est aussi faire transpirer ce sentiment à travers nos matchs et montrer que le rugby ce n'est pas juste 30 individus sur un terrain qui se dispute un ballon ovale.

Lorsque tu étais jeune, te voyais-tu un jour endosser le maillot de l’équipe nationale ?
 J'ai commencé le rugby à 13 ans sans savoir que cela existait vraiment. Mon père regardait le 5 Nations et la Coupe du monde mais je ne m'y intéressais pas avant cela.

J'ai donc fait un stage d'été au Boitsfort Rugby Club à 13 ans et j'ai accroché de suite à ce sport. Je ne me voyais pas du tout être joueur de l'équipe nationale à ce moment-là. J'ai ensuite été sélectionné en U16, U18 puis en U20 et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que ça serait important pour moi de représenter mon pays.

Te souviens-tu de ta première sélection/ton premier match ?
Mon premier souvenir, c'est un stage à Leipzig pour des matchs amicaux contre l'Allemagne. Je pense qu'à l'époque c'était les U16. En U18, le souvenir, c'est un tournoi européen à Venise.

En senior, j'ai été sélectionné pour le tournoi des 4 Nations qui avait lieu à Liège. Je n'y avais pas participé parce que j'étais blessé. Ensuite, il y a eu un match amical contre Albi, très lourde défaite.

Le premier match officiel et donc ma première cape date de 2007 contre l'Allemagne à Heidelberg. J'ai joué une vingtaine de minutes et j'ai marqué mon premier essai en sélection sur une passe-contact de Peter Duchau.

Wat betekent het voor jou om de Belgische kleuren te dragen?
Dat is een heel gecompliceerde maar tegelijk ook heel eenvoudige vraag. Je kunt er een heel boek over schrijven, of het samenvatten in één zin ...

De kleuren van België dragen, dat is je land vertegenwoordigen. Wie speler is van het nationale team, draagt de vlag van ons land. Voor mij is élke minuut een eer! Ik ben er enorm trots op te mogen zeggen dat ik een Zwarte Duivel ben. Rugby straalt bovendien waarden uit die erg belangrijk zijn voor België: integriteit, solidariteit, passie, discipline en respect. Deze waarden vormen de fundamenten van ons team, en ze moeten voor eeuwig blijven gelden. Het ligt mij na aan het hart een element te zijn dat deze waarden centraal in 'onze familie' helpt onderhouden en handhaven.

Ik gebruik hier niet toevallig de term 'onze familie': ons nationaal team is altijd een familie geweest. Ik heb het over wat ik heb meegemaakt en nog altijd meemaak, en ik hoop dat elke sporter die deel uitmaakt van een nationale selectie, datzelfde gevoel beleeft. Die banden die door de jaren tussen ons zijn gegroeid, die kan je enkel omschrijven als een broederschap. Elke speler is een broer voor de anderen, op en naast het terrein. Het Belgische truitje dragen, dat is de vertaling van dat gevoel in onze wedstrijden, dat is aantonen dat rugby méér is dan 30 individuen die op een speelveld knokken om een ovale bal.

Had je, toen je jong was, al een droom om ooit het truitje van de nationale ploeg te dragen?
Ach, ik was 13 toen ik ermee begon, en eigenlijk wist ik niet waar rugby om ging. Mijn vader volgde de 5 Nations en de Wereldbeker, maar tot dan interesseerde me dat niet echt.

Ik heb op mijn 13e dus een zomerstage gevolgd bij Boitsfort Rugby Club, en ik was meteen bezeten van deze sport. Aan de nationale ploeg dacht ik toen helemaal nog niet. Maar dan werd ik opgeroepen voor de U16, de U18 en later de U20, en vanaf dan besefte ik dat ik het echt wel belangrijk vond om mijn land te vertegenwoordigen.

Herinner jij je nog je eerste selectie? Je eerste match?
Mijn vroegste herinnering is een stage in Leipzig, met vriendschappelijke wedstrijden tegen Duitsland. Dat was bij de U16. Van de U18 herinner ik me een Europees toernooi in Venetië.

Als senior werd ik opgeroepen voor het '4 Nations'-toernooi in Luik. Helaas kon ik niet meespelen wegens een blessure. Later was er een vriendschappelijke match tegen Albi: die hebben we heel zwaar verloren.

Mijn eerste officiële match, en dus mijn eerste 'cap', dateert van 2007: in Heidelberg tegen Duitsland. Ik heb 20 minuten meegespeeld en mijn eerste try voor de selectie gescoord op een contactpass van Peter Duchau

Quel est ton meilleur souvenir en équipe nationale ?
Très très dur de choisir parmi ces quatre matchs :
- En 2016 : accession en première division après une victoire 9 - 10 arrachée à la dernière minute en Moldavie.
- En 2017 : Maintien en première division en gagnant contre le Portugal 29-18 en match de barrage.
- En 2018 : Victoire à domicile 18-10 contre l'Espagne qui signe notre première victoire contre une nation phare de première division (match qui pouvait donner la qualification à la RWC 2019 aux Espagnols).
- En 2020 : Victoire 32-12 contre la Russie qui revient de la Coupe du Monde.

Mais je dirais probablement le dernier (compte-tenu de la physionomie du match).

Et ton plus mauvais souvenir ?
« La défaite 17 - 16 en Ukraine en 2015. »

Quelle est ton ambition, personnelle et/ou collective, par rapport à l’équipe nationale ?
- Personnel : continuer à pouvoir prétendre à la sélection.
- Collectif : des victoires et des victoires ; pour nous permettre de croire en l'impossible (RWC 2023).

As-tu une anecdote (racontable…) à partager avec nous ?
Match en Russie en 2019. Un joueur (deuxième-troisième ligne) nous demande (aux avants et aux coachs) quel type de crampon il vaudrait mieux mettre. Après 5 minutes de jeu, il appelle les coachs : finalement j'avais mis les moulés mais ça glisse trop ; faut aller me chercher les crampons à l'hôtel !

Wat is je beste herinnering aan de nationale ploeg?
Oei, dat is héél moeilijk kiezen! Ik denk meteen specifiek aan vier wedstrijden:
- In 2016: op naar eerste divisie na een overwinning met 9-10, echt op de valreep, in Moldavië.
- In 2017: redding in eerste divisie dankzij winst tegen Portugal (29-18) in een barragewedstrijd.
- In 2018: thuisoverwinning 18-10 tegen Spanje. Dat was onze éérste overwinning tegen een topland uit de eerste divisie. (Spanje zou zich overigens – bij winst – kwalificeren voor de Wereldbeker.)
- In 2020: met 32-12 gewonnen tegen Rusland dat net terugkeerde van de Wereldbeker.

Ach, ik kies toch voor die laatste wedstrijd (rekening houdend met de fysionomie van de match).

En je akeligste herinnering?
Met 17-16 verliezen tegen Oekraïne. In 2015.

Wat is je persoonlijke en/of collectieve ambitie wat de nationale ploeg aangaat?
- Persoonlijk: in aanmerking blijven komen voor de selectie.
- Collectief: overwinningen en nog meer overwinningen, om te blijven geloven in het onmogelijke (Wereldbeker 2023).

Heb je een anekdote die je met ons kunt delen?
Die wedstrijd in Rusland, in 2019. Een speler (tweede-derde lijn) vraagt ons (voorspelers en coaches) welke noppen hij best zou monteren. Na 5 minuten spelen gaat ie naar de coaches: hij had uiteindelijk gegoten materiaal gebruikt, maar dat gleed te fel, en nu moest ie naar het hotel om noppen te gaan halen!

Que dirais-tu au jeune Thomas si tu le recroisais ?
Je n’ai aucun regret (un de mes leitmotivs dans mes choix : ne jamais avoir de regret et assumer tes choix). Ce que je lui dirais donc : "Tu vas voir. Tu vas vivre des choses incroyables et profites-en tant que tu peux".

Que penses-tu du développement des académies en Belgique ?
Je n'ai côtoyé aucune académie en Belgique et il est donc difficile pour moi d'en dire vraiment ce que j'en pense.

Sur le papier, si je ne me trompe pas, c'est une aide scolaire mélangée à des entraînements spécifiques additionnels pour les jeunes de 14 à 18 ans. C'est très très bien. Et je pense que cela peut aider beaucoup de jeunes à s'améliorer dans le sport qu'ils aiment tout en ayant un soutien scolaire.

Je ne me rends pas compte de l'impact que cela a sur le niveau des jeunes joueurs en Belgique.

Avec un peu de recul, je pense que c'est bien de proposer cela à cette tranche d'âge-là mais il y a une tranche d'âge charnière (les 18-23 ans) qui est délaissée en termes de formation et d'aide à la vie étudiante/professionnelle. Si ces académies permettent aux jeunes joueurs de continuer à s'inscrire dans le projet du club et à jouer en seniors par la suite pour assurer un vivier suffisant de joueurs et faire monter le niveau du rugby en Belgique, c'est parfait. Mais si après l'académie, on constate toujours la fuite des joueurs au moment de passer en senior, il y a un travail supplémentaire à réaliser.

Et pour revenir sur les 18 - 23 ans, pour ceux qui ont du potentiel et qui n'ont pas pu faire le pas d'aller à l'étranger, je pense vraiment qu'il faut réfléchir à des solutions pour leur permettre de pouvoir progresser individuellement autant techniquement qu'athlétiquement pour pouvoir ensuite prétendre à la sélection nationale.

Quel est le sacrifice consenti pour arriver là où tu en es maintenant ?
J'ai fait tout ce que j'ai fait avec plaisir. Donc je ne considère pas vraiment que j'ai fait un sacrifice. Alors, si tu compares avec les autres personnes que j'ai côtoyées, j'ai probablement fait des sacrifices.

Au début, lors de mes deux premières années de médecine et que j'étais en Belgique, je n'ai pas eu une vie estudiantine aussi riche qu'un autre étudiant.

Ensuite, parti à Lyon en Espoirs et en Centre de formation tout en continuant la médecine et juste après avoir rencontré ma future femme, je n'ai peut-être pas vécu autant de festivités que peuvent vivre certains jeunes dans des centres de formation. J'ai côtoyé ces gens-là mais je devais me restreindre pour pouvoir combiner études et sport de haut niveau.

Plus tard, arrivé à Lille et poursuivant mes études et des stages en Belgique, ma voiture était mon deuxième domicile. En effet, je faisais beaucoup de route (270 km l'aller-retour pour Bruxelles et 400 km pour Liège (là où ma femme faisait ses études); 4 à 5 fois par semaine) pour aller aux entraînements et peut-être que peu l'auraient fait pendant 7 ans. Je savais pour quoi je le faisais. Je savais ce que ces choix allaient impliquer et m'apporter.

S'il y a une personne qui a fait et fait des sacrifices, c'est sans doute ma femme. Elle consent à tellement de choses pour moi. Elle force l'admiration. Le seul sacrifice consenti à l'heure actuelle, c'est le temps passé en famille ...

Quel est ton plus beau souvenir avec ton club formateur ?
Le souvenir dont je me souviendrai toujours est, je pense, un souvenir fondateur en ce qui concerne la force collective et l'envie collective de la gagne.

Avec le BRC, finale en minimes contre l'ASUB au tournoi national qui se jouait au BUC. Victoire 2 essais à 1 il me semble. On n’était pas très bien embarqué mais on s'est démené pour renverser la vapeur. On gagne donc et on est champion. Je pense, à posteriori, que ce match m'a fait comprendre l'essence du rugby et m'a donné l'envie de faire du rugby tant que je pourrai.

Als je vandaag de jonge Thomas zou ontmoeten, wat zou je hem dan adviseren?
Ik heb nergens spijt over (da's één van mijn levensmotto's: nooit spijt hebben over keuzes, maar ermee leven). Ik zou hem dus zeggen: "Je ziet wel waar je uitkomt: je gaat ongelofelijke dingen beleven; profiteer ervan, zoveel je kunt."

Wat denk je van de ontwikkeling van de academies in België?
Ik heb helemaal geen kijk op wat er in de academies in België gebeurt, en het is voor mij dan ook moeilijk om er iets over te zeggen.

Op papier is dit – als ik me niet vergis – hulp bij school, gemixt met specifieke extratrainingen voor jongeren van 14 tot 18. Dat is héél héél goed: ik denk dat dit veel jongeren kan helpen om zich te verbeteren in hun favoriete sport, terwijl ze ook op school goed blijven meedraaien.

Ik heb geen idee over de impact die dit kan hebben op het niveau van de jonge spelers in België.

Als ik er wat dieper over nadenk: het is wellicht goed om dit aan te bieden aan die leeftijdsgroep, maar er is ook een scharnierleeftijd (18 tot 23) die aan zijn lot wordt overgelaten wat opleiding en begeleiding bij studies/loopbaan aangaat. Als deze academies jonge spelers de mogelijkheid bieden om zich te blijven inzetten in het project van hun club, en dan ook bij de senioren te spelen, zodat er een voldoende grote spelerspopulatie is om het niveau van het Belgische rugby op te krikken, is dat perfect. Maar als je na de academie blijft vaststellen dat vele spelers afhaken in plaats van naar de seniores over te stappen, dan blijft er evenzeer nog een hoop werk te doen.

En om nog even bij de 18- tot 23-jarigen te blijven: voor al wie potentieel heeft maar niet de stap naar het buitenland kan zetten, moet worden nagedacht over oplossingen zodat ze technisch en atletisch individueel kunnen blijven groeien om in aanmerking te komen voor de nationale ploeg.

Wat heb je opgeofferd om te geraken waar je nu staat?
Alles wat ik gedaan heb, heb ik met plezier gedaan. Ik zie dat dus niet als opofferingen. Natuurlijk, als je vergelijkt met andere mensen uit mijn omgeving, heb ik wellicht offers gebracht, ja.

Ik kan natuurlijk verwijzen naar mijn eerste studentenjaren in België: ik heb uiteraard niet het rijke studentenleven van andere studenten gekend.

Daarna trok ik als 'belofte' naar het Centre de Formation in Lyon, en tegelijk bleef ik geneeskunde studeren én ik had toen pas mijn toekomstige echtgenote leren kennen: tja, dan heb ik wellicht niet zoveel feestjes meegemaakt als sommige jongeren in de opleidingscentra. Ik trok wel op met die leeftijdsgenoten maar moest discipline hebben om studies en sport op topniveau te combineren.

Later trok ik naar Lille (Rijsel) en bleef ik mijn studies en stages in België voortzetten. Mijn auto was toen mijn tweede verblijf. Ik was véél onderweg: 4 of 5 keer per week 270 km heen/terug vanuit Brussel, of 400 km vanuit Luik, waar mijn vrouw studeerde, om te gaan trainen. Ik weet niet of er veel zijn die dit 7 jaar lang blijven doen. Maar ik wist waarom ik het deed. Ik wist waar deze keuzes toe zouden leiden en wat ze me zouden opleveren.

Als er iemand is die opofferingen heeft gedaan en nog altijd doet, is het wel mijn echtgenote! Zij accepteert zoveel, allemaal in mijn voordeel. Dat verdient bewondering. Mijn enige opoffering op dit moment, is quality time met mijn gezin ...

Wat is je mooiste herinnering aan je club waar het begonnen is?
Wat ik me waarschijnlijk mijn leven lang zal herinneren, is de basis die werd gelegd wat betreft de kracht van het collectief en de collectieve drang naar de overwinning.

Met BRC: finale bij de miniemen, tegen ASUB, op het nationale toernooi dat plaatsvond op BUC. Gewonnen, met 2 try's tegen 1, denk ik. We waren niet zo goed gestart, maar we hebben het beste uit ons lijf geperst om in de wedstrijd te komen. Uiteindelijk wonnen we en zo werden we kampioen. Achteraf gezien denk ik dat die match me heeft doen inzien waar het in rugby eigenlijk om gaat, en heb ik toen zin gekregen om me zoveel ik kon uit te leven in rugby.